Dutch English French German Spanish

WAAROM SIMPAR

Na vermissingen van twee Nederlandse meisjes in Panama ontstond het idee om een support-eenheid bijeen te brengen van mensen met kennis van zaken die in het buitenland ingezet zou kunnen worden als aanvulling op de van overheidswege te bieden mogelijkheden.

Dit leidde tot de oprichting van:

simpar2t

Support Interludium Missing Persons Abroad (for) Relatives, afgekort Simpar.

Klik hier voor Kwalificatie SIMPAR - onderzoekers. 

SIMPAR heeft als doel het zonder winstoogmerk op zo kort mogelijke termijn in actie komen bij een acuut zorgwekkende vermissing van een persoon in het buitenland.

Klik hier voor onze ACCEPTATIE VOORWAARDEN

Hiervoor zijn op afroep specialisten beschikbaar die door hun achtergrond onmiddellijk tot optreden in staat zijn. Deze specialisten, waarbij u kunt denken aan gepensioneerde politierechercheurs, gepensioneerde militairen en hondengeleiders, bezitten door hun ervaring de benodigde kennis.

Deze groep is bereid tegen uitsluitend gemaakte onkosten op afroep beschikbaar te zijn ten behoeve van het verlenen van tactische- en technische ondersteuning en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband houden of bevorderlijk zijn voor het terugvinden van de acuut vermiste persoon.

Nimmer zal de intentie bestaan om buiten medeweten van de autoriteiten om te handelen.

Het team van specialisten kan echter, doordat het niet is gebonden aan rechtshulp-verzoeken zoals geldend voor overheden, op kortere termijn het benodigde onderzoek opstarten om zo min mogelijk kostbare tijd verloren te laten gaan.

Naast de grote kennis die door opgedane ervaring verkregen is kan in samenwerking met de Nederlandse politie -en eventueel buitenlandse autoriteiten- tot een uitgebreider onderzoek worden gekomen omdat sprake kan zijn van een tekort aan in te zetten medewerkers in met name het buitenland.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn